Поиск

Погода

Яндекс.Погода

Яндекс.Погода

Карта сайта

 

Объявления

Podczas tegorocznego tourne w Polsce Chór i Zespół Tańca Floty Bałtyckiej mozna zobaczyć:

 

21.06.17

Busko - Zdrój

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Al.Niepodległości 22

 

godz.18.00

22.06.17

 

Rybnik

Teatr Ziemi Rybnickiej

Pl.Teatralny 1

godz.19.00

23.06.17

Sosnowiec

Sala Widowiskowo-Koncertowa "Muza"

ul.Warszawska 2

godz.19.00

24.06.17

Tczew

Sobótki Tczewskie

plener-Bulwar nad Wisłą

godz.20.00

 

 

Chór i Zespół Tańca Floty Bałtyckiej jest jedną z najstarszych  wojskowych artystycznych grup w Rosji. Został on założony w 1939 r. w Leningradzie (obecnie  Sankt-Petersburg).

Założycielami i pierwszymi szefami Zespołu byli dyrektor artystyczny i profesor konserwatorium leningradzkiego kompozytor O.S.Chishko, kierownik chóru A.A.Melihov, szef orkiestry M.O.Poliański i choreograf V.M.Chabukiani.Pierwszy koncert Zespołu odbył się w dniu 12 stycznia 1940 roku w Kronsztadzie w sali Gmachu Marynarki Wojennej.

Od 1939 r. do 1946 r. Zespół miał siedzibę w Leningradzie (1939-1940, 1941-1944), w Tallinie (1940 i 1944-1946), w latach 1946-1948 - w Palminikken, a w latach 1948-1953 w Kłajpedzie. Od roku 1953 do chwili obecnej siedzibą Zespołu jest Kaliningrad.

W ciężkich latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-1945) członkowie Zespołu  uczestniczyli w bohaterskiej obronie Wysp Moonsundzkich. Wraz ze statkami floty bałtyckiej Zespół przedarł  się z Tallina do Leningradu. Przez całe 900 dni blokady Leningradu przebywał w mieście, występując dla  mieszkańców.

W latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Zespół dał około 2.500 koncertów. Jedna trzecia artystów poniosła śmierć. Z pierwszych licznych występów po wojnie znaczące były koncerty dane przez Zespół jesienią 1945 roku w okupowanych Niemczech. Marszałek Związku Radzieckiego G.K.Żukov był obecny na jednym z takich koncertów w Berlinie. Po złożeniu Zespołowi podziękowania  marszałek zauważył: «Trzeba pokazać Amerykanom Zespół Bałtycki». I Tak Zespół ten dwukrotnie wystąpił w amerykańskim sektorze Berlina z dużym powodzeniem.
Zespół z powodzeniem brał udział w zagranicznych, przyjacielskich wizytach okrętów Rosyjskiej Floty  (ponad 70 razy), będąc artystycznym przedstawicielem Rosji za granicą. Przez swe lata istnienia Zespół  przejechał z koncertami całą Rosję, a także dał liczne występy za granicą w takich krajach jak Niemcy, Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Anglia, Belgia, Dania, Holandia, Francja, Włochy, Norwegia, Syria, Kuba, Szwecja, Finlandia, Luksemburg ...

 

 

W razie konieczności kontakt do: BCD Records Bożena Uryga-Seweryn

+ 48 606 662 992

www.bcdrecords.art.pl
https://www.facebook.com/pg/BCDRecordsbozenauryga/

О порядке записи на прием в Генеральное консульство

Прием в Генеральном консульстве по всем вопросам осуществляется исключительно по предварительной записи через интернет по следующей ссылке: http://krakow.kdmid.ru. При записи нескольких членов семьи каждый должен записываться отдельно. 

Запись по визовым вопросам также по следующей ссылке: http://krakow.kdmid.ru (zapisać się w sprawie wizy (english version). 

В случае отсутствия возможности записаться на прием в Генеральное консульство на удобное для Вас время, просим обращаться в Российский визовый центр в Кракове, расположенный по адресу: Kraków, ul. Królewska 57, (Centrum Biurowe Biprostal S.A.; Klatka 1 / 1st floor). Телефон +48 (12) 425 60 66. Прием документов осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00.


Новости

Назад

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с фактом демонтажа в польском г.Забже Памятника братству по оружию, 3 февраля 2017 г.

В польском городе Забже (Силезское воеводство) по решению городских властей был демонтирован Памятник братству по оружию.

Вырисовывается достаточно неприглядная тенденция, подчеркивающая особый цинизм действий польской стороны: демонтаж монумента был осуществлен накануне 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Фактически действия официальных польских властей и «неизвестных» вандалов идут в одном русле: недавно в г.Гнезно (Великопольское воеводство), также накануне традиционно отмечавшегося здесь Дня освобождения города от гитлеровских оккупантов, «неизвестными» была похищена памятная доска, установленная в честь красноармейцев-освободителей. В обоих случаях мемориальные объекты значатся в согласованном на двустороннем уровне перечне памятных мест российских (советских) защитников отечества, павших на территории Республики Польша.

Еще в мае 2015 г., когда власти г.Забже приняли соответствующее решение, Посольство России в Польше обратилось к польским официальным органам, ответственным за ведение мемориальной работы в стране, с просьбой вмешаться в данный вопрос. Однако реакции с польской стороны не последовало.

Демонтаж памятника является очередным нарушением обязательств, взятых на себя польской стороной согласно действующим российско-польским соглашениям, предписывающим сохранять и защищать в соответствии с международными нормами и стандартами, а также национальными и религиозными обычаями кладбища, захоронения, памятники и иные мемориальные места, являющиеся объектом уважения и памяти граждан одной из сторон на территории другой.

Действия польских властей идут вразрез с принятой в декабре 2016 г. Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией о борьбе с героизацией нацизма, в которой осуждаются непрекращающиеся попытки осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны.