Aktualności

Powrót

Ceremonia złożenia wieńców na Cmentarzu Rakowickim 9 maja

9 maja b.r. z okazji 71 rocznicy Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, poległych przy wyzwoleniu miasta spod okupacji niemiecko-faszystowskich zaborców.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele polskich organizacji kombatanckich i społecznych, zarządów regionalnych Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód”, kół akademickich, rosyjskich rodaków, studentów.

W wystąpieniach podczas ceremonii podkreślono rolę decydującą Armii Czerwonej w wyzwoleniu Europy spod okupacji faszystowskiej, bohaterstwo żołnierzy radzieckich, którzy ocalili Polskę i jej naród przed niewolnictwem i zagładą fizyczną, konieczność stawienia oporu „wojnie pomników”.