UWAGA!

 

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; strona internetowa: http://vfsglobal.com/russia/poland/ telefon+48 (12) 425 60 66)  lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 

Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.


Aktualności

Powrót

72 rocznica wyzwolenia Krakowa

18 stycznia br. na Cmentarzu Rakowickim Krakowa odbyła się ceremonia złożenia wieńców i kwiatów pod Pomnikiem żołnierzy radzieckich poległych podczas wyzwolenia miasta spod jarzma najeźdźcy niemiecko-faszystowskiego w styczniu 1945 roku.

W przedsięwzięciu uczestniczyli Prezydent miasta J.Majchrowski, wice-przewodniczący Rady miejskiej S.Pietrzyk, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, dowództwo policji miejskiej, Krakowskiej Straży miejskiej oraz Straży Pożarnej, członkowie korpusu konsularnego, przedstawiciele organizacji weteranów, rodacy rosyjscy.

W przemówieniach podkreślono decydującą rolę Armii Czerwonej w operacji wyzwolicielskiej, konieczność zachowania pamięci o radzieckich żołnierzach i oficerach poległych na ziemi krakowskiej. Konsul Generalny Rosji wypowiedział się przeciwko próbom rewizji historii Drugiej Wojny Światowej podejmowanych przez nowo objawionych „historyków” polskich w publikacjach ostatnich lat.