UWAGA!

 

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; strona internetowa: http://vfsglobal.com/russia/poland/ telefon+48 (12) 425 60 66)  lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 

Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.


Aktualności

Powrót

Komentarz Departamentu Informacji i Prasy MSZ Rosji w związku z demontażem w polskim mieście Zabrze Pomnika Braterstwa Broni, 3 lutego 2017 r.

W polskim mieście Zabrze (Śląskie województwo) zgodnie z decyzją władz miejskich został zdemontowany Pomnik Braterstwa Broni.

Rysuje się dość nieprzyjemna tendencja, która podkreśla szczególny cynizm działań strony polskiej: demontażu monumentu dokonano w przeddzień 72. rocznicy wyzwolenia miasta z rąk niemiecko-faszystowskich najeźdźców. Faktycznie działania oficjalnych władz polskich oraz „nieznanych” wandali idą tymi samymi torami: niedawno w Gnieźnie (Wielkopolskie województwo), również w przeddzień tradycyjnie obchodzonego tu Dnia wyzwolenia miasta od okupantów hitlerowskich, przez „nieznanych sprawców” została ukradziona tablica pamiątkowa, ustanowiona ku czci czerwonoarmistów-wyzwolicieli. W obydwu przypadkach obiekty pamięci figurują w uzgodnionym na szczeblu dwustronnym wykazie miejsc pamięci rosyjskich (radzieckich) obrońców ojczyzny, poległych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze w maju 2015 r., kiedy władze Zabrza podjęli odpowiednią decyzję, Ambasada Rosji w Polsce zwróciła się do oficjalnych organów polskich, odpowiedzialnych za organizację pracy memoriałowej w kraju z prośbą o ingerencję w danej kwestii. Jednak reakcja strony polskiej nie nastąpiła.

Demontaż pomnika jest kolejnym przypadkiem łamania zobowiązań, podjętych przez stronę polską zgodnie z obowiązującymi porozumieniami rosyjsko-polskimi, które nakazują ochronę i obronę zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami, a również zwyczajami narodowymi i religijnymi cmentarzy, miejsc pochówku, pomników oraz innych miejsc pamięci, które są obiektem czci i pamięci obywateli jednej ze stron na terenie drugiej.

Działania władz polskich są sprzeczne z przyjętą w grudniu 2016 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją o walce przeciwko heroizacji nazizmu, w której potępiono nieustające próby dewastacji lub zniszczenia pomników, wzniesionych ku czci tych, którzy walczyli przeciwko nazizmowi w okresie II wojny światowej.