UWAGA!

 

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; strona internetowa: http://vfsglobal.com/russia/poland/ telefon+48 (12) 425 60 66)  lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 

Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.


Aktualności

Powrót

Komentarz Departamentu informacji i prasy MSZ Rosji w związku z działaniami władz polskich wobec rosyjskich motocyklistów, którzy zamierzali wziąć udział w uroczystościach z okazji 72. rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem w Europie

Władze polskie odmówiły wjazdu siedmiu rosyjskim motocyklistom, którzy zmierzali z Obwodu Kaliningradzkiego do Braniewa (Polska) dla udziału w upamiętniających 72. rocznicę Zwycięstwa tradycyjnych uroczystościach na największym w Europie cmentarzu żołnierzy radzieckich z okresu Drugiej Wojny Światowej. Ich wizy Schengen przy tym zostały anulowane.

3 maja br. w Mysłowicach (Województwo Śląskie) polscy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Rosji Nikolaya Loginova, który dołączył do rajdu „Drogi Zwycięstwa” przebiegającego przez terytoria szeregu europejskich krajów, w tym Polski. Jego ważna wiza Schengen również została anulowana, sam zaś Rosjanin jest już wydalony z kraju.

W obu wypadkach strona polska w celu uzasadnienia swoich działań nie przedstawiła żadnych merytorycznych argumentów, oprócz powołania się na Ustawę o cudzoziemcach, która przewiduje możliwość odmówienia obywatelowi innego kraju wjazdu do Polski ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Należy podkreślić, że zarówno ceremonia w Braniewie, jak i internacjonalny rajd „Drogi Zwycięstwa” odbywają się w Polsce nie pierwszy rok, a jego uczestnicy nigdy nie pozwalali sobie na żadne zakłócenie porządku publicznego.

Tym niemniej, w ostatnich czasach obserwujemy, jak administracja polska coraz gorliwiej wyszykuje powody, żeby po swojemu „regulować” aktywność memorialną w Polsce. Na skutek tego obywatele Rosji napotykają sztuczne przeszkody, tracą możliwość realizacji swoich uzasadnionych praw do zwiedzania miejsc spoczynku rodaków, którzy polegli w walce o wolność i niezależność narodów Europy, w tym Polaków.

Przypomnijmy, że całkiem niedawno znaczna polska delegacja po raz kolejny i bez jakichkolwiek przeszkód zwiedziła Obwód Smoleński w celu uczczenia pamięci ofiar wydarzeń katyńskich i katastrofy samolotu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 kwietnia 2010 roku. Strona rosyjska, jak zwykle, udzieliła delegacji pełnego wsparcia.

Jesteśmy oburzeni stosunkiem władz polskich wobec naszych uczestników akcji humanitarnych upamiętniających Wielkie Zwycięstwo, czekamy na zrozumiałe wyjaśnienia, zastrzegamy sobie prawo do podejmowania adekwatnych środków odwetowych.