UWAGA!

 

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; strona internetowa: http://vfsglobal.com/russia/poland/ telefon+48 (12) 425 60 66)  lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 

Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.


Aktualności

Powrót

Komentarz Departamentu Informacji i Prasy MSZ Rosji w związku ze zbezczeszczeniem dwóch pomników żołnierzy radzieckich w Lidzbarku Warmińskim oraz bezprawnym demontażem elementów ogrodzenia na cmentarzu wojskowym w Katowicach

Z przykrością jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że kultywowana w Polsce atmosfera powszechnej tolerancji dla działań antyrosyjskich, która rozszerzyła się również na najbardziej wrażliwe kwestie historyczne, wciąż wywołuje nowe praktyczne przykłady lekceważącego stosunku do Rosji i naszej spuścizny wojskowo-memorialnej w tym kraju.

Kolejny akt szydzenia z pamięci o wielkim czynu Armii Czerwonej dokonanym podczas Drugiej Wojny Światowej został odnotowany w ostatnich dniach w Lidzbarku Warmińskim (Województwo Warmińsko-Mazurskie). Chuligani zalali czerwoną farbą dwa monumenty radzieckich żołnierzy - wyzwolicieli na miejskim cmentarzu wojskowym oraz przy ul. Bartoszyckiej.

Kolejnym rażącym przypadkiem łamania przez władze polskie podstawowych dwustronnych porozumień z Rosją i własnych oświadczeń, że w Polsce miejsca pochowku naszych bohaterów są rzekomo nietykalne, stał się bezprawny demontaż elementów ogrodzenia na cmentarzu wojskowym w Katowicach (Województwo Śląskie), zaliczonych przez polskich ideologów do „symboli totalitarnego ustroju komunistycznego”.

Jest całkowicie oczywiste, że proces bezprawnej likwidacji rosyjskiej/radzieckiej spuścizny memorialnej w Polsce nabiera charakteru niekontrolowanego. Na tym tle miejscowi chuligani czują się absolutnie bezkarni.

Jesteśmy głęboko oburzeni tymi wyczynami, żądamy znalezienia wandali oraz przyciągnięcia ich do odpowiedzialności.

Uważamy za konieczne przypomnienie stronie polskiej, że stosunek do historii, pamięci oraz grobów stanowi wymowny kryterium tego, w jakim stopniu potrzebne i ważne są dla Polski stosunki z Rosją. Na razie nasze konkluzje w tej płaszczyźnie są niepocieszające dla Warszawy.