UWAGA!

 

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; strona internetowa: http://vfsglobal.com/russia/poland/ telefon+48 (12) 425 60 66)  lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 

Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.


Aktualności

Powrót

Z odpowiedzi na pytania mediów oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 14 stycznia 2016 roku

Pytanie: Czy znana jest agenda zbliżających się rosyjsko-polskich konsultacji na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych, które odbędą się w Moskwie 22 stycznia? Minister spraw zagranicznych Polski W.Waszczykowski kilka dni temu powiedział, iż „na tyle, na ile Rosjanie pozwolą… będzie pytanie o poziom rozwiązywania tajemnicy katastrofy smoleńskiej”. Czy strona rosyjska pozwoli na zadanie tego pytania?

 

Odpowiedź: Wychodzimy z założenia, że w trakcie dwustronnych rozmów, zwłaszcza jeśli chodzi o spotkania z naszymi kolegami w pracy dyplomatycznej, nikt nikogo nie pyta o pozwolenie na zadanie takich czy innych pytań. Konsultacje właśnie po to są, by wymienić się kwestiami, postawić te pytania, które niepokoją jedną lub drugą stronę. Wychodzimy z założenia, że nie ma potrzeby wydawać stronie polskiej jakichś pozwoleń na zadanie takich czy innych pytań. Są pytania? Wspaniale, zadawajcie je, zaznaczajcie, będziemy nad nimi pracować. Niewątpliwie, jest praktyka dyplomatyczna, by zaznaczyć przed konsultacjami te tematy, które strony chciałyby poruszyć. Myślę, że po prostu trzeba kontynuować nasz tradycyjny kurs i omawiać wszystkie kwestie, wcześniej je zaznaczając, po to żeby przygotować odpowiednią argumentację i informację.

 

Nasze stanowisko w sprawie wraku wspomnianego samolotu jest dobrze znane i nie uległo zmianom. Toczy się śledztwo, to jest dowód rzeczowy. Nie są to po prostu historyczne przedmioty. Nie ma tu żadnej zmiany naszego stanowiska. Nie ukrywamy niczego przed polskimi kolegami, jesteśmy gotowi omówić tę kwestię jeszcze raz i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 

Co dotyczy porządku dziennego tych konsultacji, tych kwestii, które zostaną poruszone, jestem gotowa to sprawdzić i odpowiedzieć Panu oddzielnie.

Pytanie: Czy Rosja liczy na poparcie Niemiec w sprawie blokowania procesu utworzenia stałych baz NATO na terenie Polski i innych krajów regionu?

 

Odpowiedź: Współdziałamy z naszymi kolegami europejskimi zarówno na podstawie dwustronnej, jak i w formatach wielostronnych w sprawie strategicznej stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Wychodzimy z jednej prostej strategii zarówno jeśli chodzi o kanały dwustronne, jak i w przypadku formatów wielostronnych: czy podobne kroki (mam na myśli tworzenie nowych baz, zwiększenie kontyngentów wojskowych w tych czy innych krajach europejskich) wnoszą coś dodatkowego dla wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa europejskiego czy też odwrotnie go destabilizują. Zadajemy sobie to pytanie. Niestety nikt nie może w sposób wyraźny na nie odpowiedzieć i potwierdzić, iż zwiększenie obecności, w tym nieeuropejskiego kontyngentu na kontynencie europejskim, wzmacnia bezpieczeństwo europejskie. Problem tkwi nie w naszych kontaktach z tym czy innym krajem, lecz w pytaniu o charakterze globalnym, które powinna sobie zadać Europa: po co ona to robi.