Opłaty wizowe

Rodzaj wiz

p/zl.

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

153

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

153

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

369

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

1107

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

153

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

0

- wiza na studia

0

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie)

0

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie)

0

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

 

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

306

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

306

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

738

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

2214

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

306

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

306

- wiza na studia

306

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie)

0

- przeniesienie wizy do nowego paszportu

148

 

Uwaga! Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.