Słowo powitalne Konsula Generalnego

 

Witam Szanownych Gości strony internetowej

Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie!

Od sierpnia 2015 r. przystąpiłem do pełnienia obowiązków Konsula Generalnego.

Od dawna znam i lubię Polskę i Polaków, z wielką odpowiedzialnością odnoszę się do swojej misji dyplomatycznej w tym znakomitym mieście i tak wspaniałym regionie Polski.

Współpraca rosyjsko-polska przeżywa nienajlepsze czasy. Praktycznie zanikają stosunki międzyregionalne, coraz rzadsze stają się zwykłe kontakty międzyludzkie. To stawia przed nami, pracownikami Konsulatu Generalnego, nowe zadania i nowe wyzwania, z którymi my, w tym za Państwa pomocą, zamierzamy sobie poradzić.

Jesteśmy nastawieni na otwartą rozmowę z tymi, w kim budzi ona zainteresowanie i potrzebę, jesteśmy gotowi do poparcia inicjatyw i propozycji, zmierzających do rozwoju naszej współpracy w dziedzinie gospodarczej, kulturowo-humanitarnej, memoriałowej i innych. Wraz z funkcjonującym w Krakowie Centrum Wizowym będziemy pomagać Państwu realizować cele turystyczne, skierowane do Rosji.

Zapraszamy na naszą Stronę. Będziemy dopełniać ją aktualną informacją o Rosji oraz jej możliwościach.

 

Kontaktujmy się!

Z najlepszymi życzeniami,

Konsul Generalny Rosji w Krakowie

Aleksandr Minin