UWAGA!

                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

Aktualności

Powrót

Komunikat prasowy Ambasady Rosji w Polsce w sprawie okazania dokumentów, potwierdzających pochodzenie środków płatniczych i/lub instrumentów płatniczych

4 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, dotyczące przewozu pieniędzy przez granicę celną Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), do której należą Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja. Od tego momentu przy jednorazowym przewozie ponad 100 tys. dolarów USA przez jedną osobę fizyczną trzeba jej będzie razem ze zgłoszeniem celnym okazać dokumenty, potwierdzające pochodzenie środków płatniczych w gotówce. Wynika to z odpowiedniej Uchwały Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. nr 130.

Uchwała ta została przygotowana zgodnie z przepisami Kodeksu Celnego EUG i skierowana jest na realizowanie zalecenia 32 „Kurierzy gotówki” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Zalecenie było wypracowane w celu zapewnienia przez państwa-strony FATF środków dla wykrywania i powstrzymania (zatrzymania) przemieszczanych fizycznie przez granicę środków płatniczych w gotówce i instrumentów zbywalnych na okaziciela, które mogą być wykorzystane dla finansowania terroryzmu lub legalizacji (prania) zysków, pochodzących w wyniku działań przestępczych.

Okazane dokumenty mają potwierdzać informacje o pochodzeniu środków płatniczych i/lub instrumentów płatniczych, zadeklarowane w zgłoszeniu celnym pasażera. Mogą być to dokumenty, sporządzone przez organizacje kredytowe podczas wykonywania konwersji, wypłacania pieniędzy z konta, otrzymania kredytu i innych operacji, dokumenty, potwierdzające dokonanie czynności cywilnoprawnych (dziedziczenie, darowizna itd.).

W przypadku nieokazania odpowiednich dokumentów przemieszczenie przez granicę celną EUG środków płatniczych w gotówce i/lub instrumentów płatniczych jest zabronione.

Warszawa, 16 marca 2020 r.