UWAGA!

UWAGA!
Szanowni Państwo, 

W celu złożenia dokumentów wizowych zachęcamy interesantów do kontaktu z

Rosyjskim Centrum Wizowym w Krakowie:

 

Adres:

ul. Królewska 57, (Klatka 1 / 1st floor)

30-081 Kraków, Polska

Godziny pracy:

Składanie wniosków:

08:00 - 12:30 (przerwa pomiędzy 10:30 a 12:00) - w poniedziałki, środy i piątki, za wyjątkiem dni świątecznych.
08:00 - 11:00 - we wtorki i czwartki, za wyjątkiem dni świątecznych.

Odbiór paszportów:

08:00 - 12:30 (przerwa pomiędzy 10:30 a 12:00) - w poniedziałki, środy i piątki, za wyjątkiem dni świątecznych.
08:00 - 11:00 - we wtorki i czwartki, za wyjątkiem dni świątecznych.

 

Infolinia w KRAKOWIE: +48-22-397-17-87; info.rupol@russia-visacentre.com;

Kontakt bezpośrednio z centrum wizowym pod nr +48-12-425-60-66 jest możliwy od poniedziałku do piątki w godzinach pracy biura, email: alenahr@russia-visacentre.com.

Awaryjny nr telefonu +48-579-349-018 dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-16:00

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Aktualności

Powrót

Odpowiedź Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva na pytania gazety „Izwiestija” (udzielona 15 sierpnia 2019 r., opublikowana 20 sierpnia 2019 r.)

Jesienią 2017 roku w Polsce weszły w życie poprawki do ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Ustawa ta zobowiązuje władze lokalne między innymi do likwidacji pomników radzieckich.

Ile pomników radzieckich żołnierzy zostało zlikwidowanych od 2017 roku? Jaką łączną liczbę pomników Polska planuje zlikwidować?

Czy istnieje prawdopodobieństwo, że Polska zrezygnuje z obecnej polityki likwidacji pomników?

Jakie kroki podejmuje ambasada rosyjska w celu zapobiegania niszczeniu monumentów?

 

Podczas wyzwalania Polski w latach 1944-1945 na terytorium tego kraju zginęło około 600 tys. radzieckich żołnierzy i oficerów (z 1 mln poległych przy wyzwalaniu wszystkich krajów Europy). Kolejny 1 mln radzieckich jeńców zginął w obozach hitlerowskich i został pochowany w Polsce.

Poprawki do ustawy, o które Pan pyta, zostały uchwalone w 2017 roku i przewidują „usunięcie z przestrzeni publicznej” w Polsce w okresie do 31 marca 2018 roku obiektów pamięci „propagujących komunizm” i znajdujących się poza terenem cmentarzy wojskowych. Do tej kategorii zaliczają się również pomniki radzieckich żołnierzy wyzwalających Polskę. Zgodnie z obecną polską polityką historyczną żołnierze ci nie wyzwalali, lecz okupowali Polskę, a pomniki te są „symboliczne”, symbolizują bowiem rzekomo „radziecką dominację w Polsce w okresie powojennym”.

Od początku kampanii skierowanej na usuwanie naszych pomników wiosną 2014 roku (po zaostrzeniu kryzysu ukraińskiego i gwałtownemu pogorszeniu stosunków polsko-rosyjskich) strona rosyjska protestuje przeciwko niej, podkreślając nie tylko jawną wadliwość jej założeń historycznych i moralnych, lecz również ewidentne naruszenie polsko-rosyjskiej umowy międzyrządowej z 1994 r. o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji.

Władze polskie demonstracyjnie ignorują protesty rosyjskiej strony i nie kryją oczekiwań, że po zakończeniu likwidacji pomników kwestia ta zostanie zamknięta i stopniowo zaniknie. My natomiast wychodzimy z założenia, że chociaż strona rosyjska nie może zapobiec likwidacji pomników na polskim terenie, nie mamy prawa zapominać o takiej zniewadze i dopóki w Polsce oficjalnie neguje się wyzwolenie (a w istocie ocalenie) tego kraju przez Armię Czerwoną, przywrócenie dialogu i współpracy ze stroną polską w kwestiach historycznych, którymi jest zainteresowana polska strona, jest niemożliwe.

Nie popieramy przy tym pojawiających się od czasu do czasu inicjatyw przeniesienia pomników z Polski do Rosji. Pomniki powinny stać tam, gdzie miały miejsce wydarzenia i dokonywali swoich czynów bohaterowie, na cześć których zostały one wzniesione, w przeciwnym razie te obiekty pamięci tracą sens. Zabieranie pomników oznaczałoby pośredni udział w kampanii ich usunięcia z polskiej ziemi.

W naszym przekonaniu nie można również odpowiadać zgodnie z zasadą „oko za oko”, dopuszczając się jakichkolwiek niegodnych działań w stosunku do polskich miejsc pamięci w Rosji. W odróżnieniu od naszych oponentów odpowiadamy za swoje zobowiązania międzynarodowe.

Władze polskie nie ogłoszą oficjalnych (dokładnych) danych o tym, ile pomników radzieckich zlikwidowano i ile z nich zostało. W wykazie takich pomników znajdujących się poza cmentarzami, sporządzonym przez Ambasadę Rosyjską w Warszawie i polską Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 1997 roku było ich 561. Jesienią 2014 roku MSZ Polski poinformował, że zgodnie z danymi polskich władz pomników takich zostało na dany moment około 290 (nie wyjaśniając, co się stało z pozostałymi). Latem 2017 roku polski Instytut Pamięci Narodowej podał liczbę około 230. W późniejszym czasie strona polska nie składała na ten temat żadnych oficjalnych deklaracji.

W okresie od lata do jesieni 2018 r. Ambasada i konsulaty generalne Rosji w Polsce przeprowadziły kontrolę stanu radzieckich miejsc pamięci poza terenami cmentarzy i grobów w całym kraju. Według stanu na wrzesień 2018 roku było ich 134. W zeszłym roku niektóre z nich zostały prawdopodobnie zlikwidowane, jednak informacje o tym dostajemy jedynie epizodycznie z miejscowych mediów i zgłoszeń nieobojętnych na to ludzi.

Przedstawiciele polskich władz nie informują, z jakiej przyczyny ustawa o „dekomunizacji” nie została wykonana w wyznaczonym terminie, jednak biorąc pod uwagę obecny stan stosunków polsko-rosyjskich, nie ma żadnych oznak tego, że władze polskie zmienią swoją politykę w tych kwestiach.

Duża ilość informacji na ten temat została umieszczona na stronie internetowej naszej ambasady www.poland.mid.ru w zakładce poświęconej radzieckim miejscom pamięci w Polsce.