UWAGA!

                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Oświadczenie MSZ Rosji

Wyrażamy stanowczy protest w związku z podjętą przez szereg państw członkowskich UE i NATO decyzją o wydaleniu rosyjskich dyplomatów.

Uznajemy ten krok za nieprzyjazny i nie odpowiadający zadaniom i interesom ustalenia przyczyn i znalezienia sprawców incydentu, do którego doszło 4 marca br. w Salisbury. Prowokacyjny gest osławionej solidarności z Londynem ze strony tych krajów, które dały się poprowadzić na pasku u władz Wielkiej Brytanii w tzw. „sprawie Skrypalów” i nie raczyły zorientować się w okolicznościach tego co się wydarzyło, jest przedłużeniem konfrontacyjnej linii w celu eskalacji sytuacji.

Wysuwając nieuzasadnione oskarżenia pod adresem Federacji Rosyjskiej wobec braku wyjaśnień tego co się wydarzyło i odmawiając merytorycznego współdziałania, władze Wielkiej Brytanii de facto zajęły stronnicze, tendencyjne i obłudne stanowisko.

Chodzi o targnięcie się na życie obywateli rosyjskich na terytorium Wielkiej Brytanii. Strona rosyjska mimo naszych niejednokrotnych apeli do Londynu nie posiada żadnych informacji na ten temat. Jest brak obiektywnych i wyczerpujących danych również u sojuszników Wielkiej Brytanii, którzy na ślepo trzymają się zasady jedności euroatlantyckiej kosztem zdrowego rozsądku, norm dialogu międzypaństwowego i zasad prawa międzynarodowego. Rozumie się samo przez się, że wspomniany nieprzyjazny krok tej grupy krajów nie pozostanie bez echa i my na niego zareagujemy.

 

Moskwa, 26 marca 2018 r.