UWAGA!

UWAGA!
Szanowni Państwo, 

W celu złożenia dokumentów wizowych zachęcamy interesantów do kontaktu z

Rosyjskim Centrum Wizowym w Krakowie:

 

Adres:

ul. Królewska 57, (Klatka 1 / 1st floor)

30-081 Kraków, Polska

Godziny pracy:

Składanie wniosków:

08:00 - 12:30 (przerwa pomiędzy 10:30 a 12:00) - w poniedziałki, środy i piątki, za wyjątkiem dni świątecznych.
08:00 - 11:00 - we wtorki i czwartki, za wyjątkiem dni świątecznych.

Odbiór paszportów:

08:00 - 12:30 (przerwa pomiędzy 10:30 a 12:00) - w poniedziałki, środy i piątki, za wyjątkiem dni świątecznych.
08:00 - 11:00 - we wtorki i czwartki, za wyjątkiem dni świątecznych.

 

Infolinia w KRAKOWIE: +48-22-397-17-87; info.rupol@russia-visacentre.com;

Kontakt bezpośrednio z centrum wizowym pod nr +48-12-425-60-66 jest możliwy od poniedziałku do piątki w godzinach pracy biura, email: alenahr@russia-visacentre.com.

Awaryjny nr telefonu +48-579-349-018 dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-16:00

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Aktualności

Powrót

Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva na otwarciu wystawy „Droga do Zwycięstwa: źródła historyczne świadczą” (Rosyjski ośrodek nauki i kultury w Warszawie, 3 grudnia 2019 r.)

Wasze Ekscelencje, drodzy przyjaciele, szanowni goście,

Bardzo mi miło powitać Państwa na otwarciu wystawy „Droga do Zwycięstwa: źródła historyczne świadczą”.

Dzisiaj w Rosji jest obchodzony Dzień Nieznanego Żołnierza. Wielu takich żołnierzy poległo na polskiej ziemie. W trakcie wyzwolenia krajów Europy spod okupacji w latach 1944-1945 zginęło ponad 1 milion radzieckich żołnierzy, z których 600 tysięcy – na terenie Polski. W tym kraju pochowano również, według różnych ocen, od 700 tysięcy do 1 miliona radzieckich jeńców wojennych, którzy zginęli w obozach hitlerowskich. Niestety, w warunkach wojny przy takiej ilości ofiar zachować dokładne miejsca ich spoczynku udawało się bynajmniej nie zawsze – nie mówiąc już o jeńcach wojennych. Właśnie dlatego trudna i skrupulatna praca nad ustaleniem tożsamości poległych jest ciągle prowadzana przez organy państwowe, Czerwony Krzyż, poszukiwacze z Rosji i Polski.

Mniej niż za pół roku będziemy obchodzili 75-lecie Zwycięstwa. Zaś od maju tego roku w Moskwie grzmią saluty na cześć 75-lecia wyzwolenia dużych radzieckich i zagranicznych miast: 10 maja – Sewastopolu, i dalej – Mińska, Wilna, Kieszeniowa, Bukaresztu, Brestu, Tallina, Kijowa, Rygi, Belgradu. 17 stycznia Moskwa odda salut na cześć 75-lecia wyzwolenia Warszawy.

Dla nas takie daty są «ze łzami w oczach». Chcielibyśmy razem z potomkami naszych sojuszników, towarzyszy broni, narodami wyzwolonych krajów oddać hołd pamięci tym bohaterom, dzięki którym żyjemy teraz w swoich krajach, na swojej ziemi. Nie możemy zapominać jaką cenę zapłaciliśmy za Zwycięstwo: 26,5 mln. obywateli radzieckich: Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Mołdawian, Ormian, Azerów, Gruzinów, Kazachów, Uzbeków, kilkudziesięciu innych narodowości naszego wspólnego kraju; 6 mln. Polaków, połowa z nich – Żydzi, ofiary Holokaustu. Również każdy kraj, wciągnięty w tę nieludzką walkę – ma swój rachunek na dziesiątki, setki tysięcy i miliony osób.

W krajach wyzwolonych przez Armię Czerwoną i naszych sojuszników, ludzie nie mieli wątpliwości że to jest nie proste wyzwolenie lecz uratowanie, dlatego że gdyby nie nasze Zwycięstwo na zniszczenie przez morderców hitlerowskich zostaliby skazani nie tylko Żydzi lecz również Słowianie i inne «niepełnowartościowe» narody, a prawo na decydowanie o ich losach przywłaszczyliby sobie samozwańczy «nadczłowieki».

I kiedy teraz różni politykierzy od historii zabierają się do rozważań o tym że radzieccy żołnierze nie mogli przynieść wolności krajom europejskim ponieważ niby to «sami nie mieli wolności», wywołuje to u nas poczucie obrzydzenia. Ludzie walczący z pomnikami i pamięcią swoich zbawicieli nie zasługują na nazywanie się wolnymi – chyba że tylko wolnymi od swojego sumienia i przyzwoitości ludzkiej.

Wystawa którą dzisiaj otwieramy, ma pomagać ludziom, przede wszystkim młodzieży, zyskać odporność na amnezję historyczną. Bez pamięci o przeszłości nie będziemy mieli przyszłości.

Dziękuję za uwagę.