UWAGA!

                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva na przyjęciu z okazji Dnia Rosji, Warszawa, 12 czerwca 2018 r.

Szanowni goście, drodzy przyjaciele,

Witam wszystkich, kto przyjął nasze zaproszenie na przyjęcie z okazji Dnia Rosji.

W ciągu minionego roku świat wokół nas nie zrobił się bardziej spokojny. Światowy system przechodzi przez próbę trwałości. Zderzająс się z poważnymi problemami i nowymi wyzwaniami, niektórzy ważni i wpływowi członkowie społeczności międzynarodowej idą drogą łamania prawa międzynarodowego, powszechnie przyjętych norm i porozumień zbiorowych, ku zadowoleniu własnych interesów jednostronnych i zyskaniu koniunkturalnych korzyści.

Jak niedawno zaznaczył Prezydent Rosji Vladimir Putin „regułą staje się gra bez reguł”. Nieodpowiedzialne i niepoważne stosowanie podobnych metod w polityce międzynarodowej jest wyjątkowo niebezpieczne.

Wobec Rosji dzięki wysiłkom pewnej grupy państw nie ustaje kampania podsycenia niechęci i ponadto wrogości, lęku przed rzekomym zagrożeniem rosyjskim, paranoi z powodu niby to istniejącej rosyjskiej ingerencji we wszystko,
w co się tylko da na całym świecie. Narzucane są irracjonalne, absurdalne kanony tzw. „postprawdy”: zarzuty i pretensje pod adresem naszego kraju są przedstawiane jako aksjomaty nie wymagające dowodów, którym powinno się dawać wiarę na podstawie twierdzeń typu „highly likely”. Rosję wytypowano na honorową pozycję najważniejszego czynnika międzynarodowego, który przeszkadza tej grupie państw
w osiągnięciu ich zaszczytnych celów.

Nie ujmuje to nam animuszu, my jesteśmy pewni swoich racji. Naszych
prawowitych interesów my bronimy w sposób zdecydowany, wychodzimy z założenia,
że prawo międzynarodowe jest w równej mierze wiążące dla wszystkich, jesteśmy gotowi do budowania na tej zasadzie dobrych relacji ze wszystkimi naszymi partnerami. Niedawne wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej zademonstrowały rosnącą zgodność społeczeństwa rosyjskiego, wbrew sankcjom i niesprzyjającej koniunkturze międzynarodowej z sukcesem są wykonywane zadania rozwoju społeczno-gospodarczego. Rosja prowadzi twardą, spokojną, rozsądną
i odpowiedzialną politykę, proponuje wypróbowane i atrakcyjne dla większości krajów i narodów zasady: szacunek do suwerenności narodowej, swoboda politycznego
i kulturowego wyboru, tradycyjne, normalne wartości w życiu społecznym
i osobistym. I jeśli te nasze podejścia cieszą się na świecie coraz większym zrozumieniem i poparciem, to rzecz polega wcale nie na wszechobecnej „propagandzie rosyjskiej”, lecz na tym, że my stoimy po słusznej stronie rozwoju społecznego.

Jak się śpiewa w jednej dobrej piosence poety i kompozytora Sergeya Trofimova, „kto uczciwy ten ma rację, kto ma rację ten jest silniejszy”.

Proponuję wzniesienie toastu za Rosję i za zdrowie wszystkich obecnych!

Naszym zaś polskim partnerom tego dnia chciałbym życzyć spokoju i pomyślności.