UWAGA!

                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

Aktualności

Powrót

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 25 października 2018 roku

O likwidacji Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Warszawie

W Parku Skaryszewskim w stolicy Polski dobiega końca likwidacja jednego z najbardziej znanych pomników wdzięczności żołnierzom Armii Czerwonej, który został wzniesiony w 1946 roku na miejscu pochowku 26 żołnierzy radzieckich, poległych we wrześniu 1944 roku w walkach o wyzwolenie Warszawy. Później szczątki zostały przeniesione na cmentarz mauzoleum przy ul. Żwirki i Wigury.

Mamy do czynienia z jeszcze jedną próbą administracji polskiej poddać radykalnej rewizji wydarzenia historyczne Drugiej Wojny Światowej, wymazać strony, związane z decydującą rolą Armii Czerwonej w wyzwoleniu Polski spod najeźdźców faszystowskich. Dzisiaj tam weszło w zwyczaj oskarżanie wojsk radzieckich o „bezczynność” podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu –wrześniu 1944 roku, chociaż przez cały ten okres krwawe walki na przedpolach polskiej stolicy nie ustawały ani na dzień, nasze straty zaś na tym odcinku frontu wyniosły ponad 200 tysięcy osób.

Destrukcyjna antyrosyjska polityka w sferze memorialnej jest nie tylko amoralna, lecz również stanowi ona poważne pogwałcenie zobowiązań prawno-międzynarodowych. Jej efekt niszczący dla stosunków dwustronnych jest nieunikniony.