O Rosji

Federacja Rosyjska leży w Eurazji (we wschodniej części Europy i północnej części Azji).

Terytorium państwa zajmuje powierzchnię ponad 17 mln.km2, stanowi 1/8 całego lądu ziemskiego. Jej zachodnia, tak zwana europejska część, którą zamieszkują 4/5 całej ludności, mieści się w granicach Europy Wschodniej, podczas gdy jej wschodnia część, szeroko rozlegając się na wschód od Uralu, jest już położona w Azji Północnej. Z zachodu na wschód Rosja rozpościera się na przestrzeni wynoszącej ponad 9 tys.km, z północy na południe – od 2,5 do 4 tys.km.

Ludność Rosji wynosi 142 mln. (według danych Federalnej Służby Statystycznej z dnia 1 stycznia 2009 r.). Struktura etniczna Rosji jest wielce różnorodna. Rosję zamieszkuje 81,63% Rosjan, 3,76% Tatarów, 2,97% Ukraińców, 1,21% Czuwaszy, 0,92% Baszkirów, 0,82% Białorusinów, 0,73% Mordwinów, 0,61% Czeczenów, 0,57% Niemców itd.

Stolicą Rosji jest Moskwa (ponad 10 mln. mieszkańców).

Największe miasta Rosji: Sankt-Petersburg (4,6 mln.), Nowosibirsk (1,4 mln.), Niżnij Nowgorod (1,3 mln), Jekaterynburg (1,2 mln.), Samara (1,2 mln.), Omsk (1,1 mln.), Kazań (1,1 mln.), Czelabińsk (1 mln.), Rostów nad Donem (1 mln.), Ufa (1 mln.), Wołgograd (1 mln.), Perm (1 mln.)

Oficjalnym (państwowym) językiem na całym terytorium Federacji Rosyjskiej jest język rosyjski. Rosja jest państwem wielojęzycznym, jej mieszkańcy mówią prawie w 150 językach. Każdy naród Federacji Rosyjskiej ma zagwarantowane prawo do posługiwania się językiem ojczystym.

Rosja jest państwem federacyjnym. W jej skład wchodzą 83 równoprawne podmioty: 46 obwodów, 21 republik, 9 krajów, 2 miasta o znaczeniu federalnym, 1 obwód autonomiczny, 4 okręgi autonomiczne.

Ponadto Rosja jest podzielona na tzw. 8 okręgów federalnych, w których działają Pełnomocni Przedstawiciele Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Jednostką monetarną jest rubel.

Rosja jest republiką prezydencką. Ustrój państwowy jest ustalony przez Konstytucję, przyjętą podczas ogólnonarodowego głosowania w dniu 12 grudnia 1993 roku.
Głową państwa jest Prezydent Rosji wybierany w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję (do roku 2008 kadencja trwała 4 lata). Zgodnie z Konstytucją i ustawami federalnymi Prezydent wyznacza podstawowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej, jest gwarantem Konstytucji, praw i wolności człowieka i obywatela, podejmuje działania celem ochrony suwerenności Rosji, jej niepodległości oraz integralności państwowej. W dniu 7 maja 2008 roku na Prezydenta Rosji został wybrany Dmitrij Miedwiediew. 


Władzę wykonawczą w Federacji Rosyjskiej sprawuje Rząd Federacji Rosyjskiej. Rząd jest organem kolegialnym i stoi na czele jedynego systemu władzy wykonawczej w państwie. W skład Rządu wchodzi Przewodniczący Rządu, jego zastępcy oraz federalni ministrowie. Przewodniczący Rządu jest powoływany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej za zgodą Dumy Państwowej. W dniu 8 maja 2008 roku zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej na stanowisko Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej został powołany Władimir Putin. 


Zgromadzenie Federalne, składające się z izby wyższej - Rady Federacji oraz izby niższej - Dumy Państwowej, jest przedstawicielskim i ustawodawczym organem Federacji Rosyjskiej. Izby, funkcjonując we współpracy ze sobą, posiadają samodzielność i nie pokrywającą się kompetencję. Obradują osobnie i znajdują się w innych budynkach Moskwy. Zadanie Rady Federacji polega na odzwierciedleniu stanowiska i interesów rosyjskich regionów. Każdy podmiot federalny wyznacza do jej składu dwóch reprezentantów. Duma Państwowa wybierana na 5-letnia kadencję (od 2008 roku), składa się z 450 deputowanych. 


Władza Sądownicza jest sprawowana przez sądy: Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Arbitrażowy .


Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest organem federalnym władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej, realizującym państwowe kierowanie w dziedzinie stosunków Federacji Rosyjskiej z obcymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi.