WIZY DO ROSJI

Dla interesantów zachowuje się możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów w rosyjskiej placówce zagranicznej w celu uzyskania wizy. Taka możliwość realizowana jest poprzez rejestrację elektroniczną na wizytę na stronie internetowej urzędu konsularnego http://krakow.kdmid.ru/queue-pl/Agreement.aspx.

Szanowni Państwo!

Konsulat Generalny Rosji w Krakowie przyjmuje wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Konsulat wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Opłata musi być dokonana, a dowód wpłaty przedstawiony w Konsulacie Generalnym w dniu złożenia dokumentów.

Za usługi, świadczone przez agencje turystyczne, Konsulat nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia za sobą prawo sprawdzenia autentyczności wystawionych przez agencje dokumentów, w tym rezerwacji hotelu, lub wezwania petenta na rozmowę osobistą do Konsulatu Generalnego.