UWAGA!

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


 

Weszła w życie nowelizacja Ustawy Federalnej z dnia 7 czerwca 2013 r. nr 108-ФЗ „O przygotowaniu i przeprowadzeniu w Federacji Rosyjskiej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku, Pucharu Konfederacji FIFA 2017 i wprowadzeniu zmian do poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej", zgodnie z którą widzom Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej na podstawie Paszportu kibica (FAN ID) został otwarty wielkokrotny bezwizowy wjazd do końca roku! 
Szczegółowa informacja jest dostępna na stronie oficjalnej:
 https://www.fan-id.ru 

W związku z powyższym kibice posiadający karty FAN ID mogą prosić o wydaniu swoim bliskim krewnym (małżonkom, dzieciom, wnukom, wnuczkom, rodzicom, dziadkom) rosyjskich dwukrotnych wiz na okres do 3 miesięcy.

Szczegółowa informacja jest dostępna pod numerem telefonu Rosyjskiego Centrum Wizowego w Krakowie: (12) 425 60 66; (12) 425 60 65; (22) 102 17 35; (22) 397 17 87


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na konferencji ,,Morze Śródziemne: dialog rzymski”, Rzym, 23 listopada 2018 r.

Przede wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność za kolejne zaproszenie do wystąpienia przed uczestnikami międzynarodowej konferencji „Morze Śródziemne: dialog rzymski”. Oznacza to, że mamy coś do...

Z odpowiedzi rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na pytania środków masowego przekazu podczas jego wizyty w Republice Białorusi, Mińsk, 21 listopada 2018

Pytanie:  Dzień wcześniej członkowie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej odrzucili wszystkie propozycje Rosji dotyczące zapewnienia wyważonej pracy organizacji i zatwierdzili...

Z przemówienia ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na walnym zgromadzeniu członków Rosyjskiej Rady ds. Spraw Międzynarodowych, Moskwa, 20 listopada 2018 r.

Drodzy przyjaciele, koledzy, W tym gronie oczywiście nie wypada szczegółowo rozpatrywać bieżącej sytuacji międzynarodowej. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przedstawił ją...

Z odpowiedzi na pytania Prezydenta Rosji Władimira Putina podczas corocznego forum inwestycyjnego „Rosja wzywa!”, Moskwa, 28 listopada 2018 roku

Pytanie:  Chciałbym zapytać Pana o stosunki z Ukrainą, przede wszystkim o zdarzenie w Cieśninie Kerczeńskiej. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego te okręty zostały przejęte przez stronę...

O zakończeniu remontu cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej w Radomiu

30 października 2018 roku Radca-Minister Ambasady Rosji w Polsce Andrei Ordash oraz kierownik przedstawicielstwa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej ds. organizacji i prowadzenia...

Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva na Konferencji „Polska-Rosja: bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka” na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniu 25 października 2018 roku

Szanowna Pani Rektor, Szanowni Państwo, Dziękuję za zaproszenie na otwarcie Konferencji i witam jej uczestników z Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i innych krajów. Z przyczyn zrozumiałych...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 25 października 2018 roku

O likwidacji Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Warszawie W Parku Skaryszewskim w stolicy Polski dobiega końca likwidacja jednego z najbardziej znanych pomników wdzięczności żołnierzom...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 17 października 2018 roku

Pytanie: Jak Pani skomentowałaby to, że w Warszawie rozpoczęto demontaż Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej? Odpowiedź:  Niestety, ogólna tendencja jest oczywista....

O udziale Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

W dniu 14 października 2018 roku Ambasador Rosji w Polsce Sergey Andreev razem z małżonką wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę powstania więźniów niemieckiego...

Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva na uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze w dniu 14 października 2018 roku

Szanowny Panie Premierze, Szanowni Panowie Ministrowie, Wasze Ekscelencje, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby wspomnieć o wydarzeniach...

Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 28 września 2018 roku

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Wystąpienia w toku dyskusji ogólnej na obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ potwierdzają, że stosunki międzynarodowe przechodzą dziś...

Fragment wywiadu ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva dla czasopisma „Mieżdunarodnaja Żyzń” (wywiad odbył się 12 lipca i został opublikowany w numerze z sierpnia 2018 r.)

Rosja i Polska są sąsiadującymi ze sobą krajami i niezależnie od stanu dwustronnych stosunków politycznych istnieje sporo kwestii związanych z praktyczną współpracą, które wymagają wspólnego...

Wystąpienie zastępcy szefa delegacji Federacji Rosyjskiej, wicedyrektora Departamentu Współpracy Humanitarnej i Praw Człowieka MSZ Rosji Grigorija Łukjancewa na zamknięciu Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE, Warszawa, 21 września 2018 r.

Szanowna Pani Dyrektor! Szanowni Koledzy! Kolejny raz odbyliśmy spotkanie w Warszawie, aby omówić najbardziej aktualne problemy wymiaru ludzkiego OBWE i kolejny raz z przykrością...

Wystąpienie i odpowiedzi na pytania Ministra Spraw Zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na Forum Niemiecko-Rosyjskim, Berlin, 14 września 2018 roku

Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i Koleżanki! Dziękuję za możliwość wystąpienia przed takim zacnym audytorium. Wysoko cenimy sobie konstruktywną współpracę z Forum Niemiecko-Rosyjskim,...

Komentarz Departamentu Informacji i Prasy MSZ Rosji w związku ze zbezczeszczeniem pomnika żołnierzy radzieckich w Mikolinie

W Polsce trwa oburzająca „wojna” z pomnikami radzieckimi. W polskiej miejscowości Mikolin (województwo opolskie) nieznani sprawcy znieważyli monument ku czci naszych żołnierzy, poległych zimą...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 13 września 2018 roku

O układzie monachijskim Tego roku przypada 80. rocznica podpisania układu monachijskiego z 29 września 1938 roku – jednego z najtragiczniejszych wydarzeń poprzedzających Drugą Wojnę...

Wywiad ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa dla słowackiej gazety „Prawda”, opublikowany 28 sierpnia 2018 roku

Pytanie:  W Europie wyraźnie wzmacniają się pozycje populistów, co dobitnie pokazały, na przykład, wyniki wyborów we Włoszech czy w Austrii. Czyżby było to na rękę Rosji? Siergiej...

Odpowiedź oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej na pytanie wydawnictwa internetowego „Ridus” w związku z kontynuowaną w Polsce likwidacją pomników radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, Moskwa, 3 września 2018 roku

Pytanie:  W związku z kontynuowaną w Polsce likwidacją pomników radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, oraz zamiarem zburzenia pomnika we wsi Starzyński Dwór, prosimy powiadomić, czy MSZ Rosji...

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 23 sierpnia 2018 r.

O perspektywach wznowienia małego ruchu granicznego między obwodem kaliningradzkim i północnymi rejonami Polski Podczas ostatniego briefingu poproszono mnie o skomentowanie możliwych...