Aktualności

Powrót

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 25 października 2018 roku

O likwidacji Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Warszawie

W Parku Skaryszewskim w stolicy Polski dobiega końca likwidacja jednego z najbardziej znanych pomników wdzięczności żołnierzom Armii Czerwonej, który został wzniesiony w 1946 roku na miejscu pochowku 26 żołnierzy radzieckich, poległych we wrześniu 1944 roku w walkach o wyzwolenie Warszawy. Później szczątki zostały przeniesione na cmentarz mauzoleum przy ul. Żwirki i Wigury.

Mamy do czynienia z jeszcze jedną próbą administracji polskiej poddać radykalnej rewizji wydarzenia historyczne Drugiej Wojny Światowej, wymazać strony, związane z decydującą rolą Armii Czerwonej w wyzwoleniu Polski spod najeźdźców faszystowskich. Dzisiaj tam weszło w zwyczaj oskarżanie wojsk radzieckich o „bezczynność” podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu –wrześniu 1944 roku, chociaż przez cały ten okres krwawe walki na przedpolach polskiej stolicy nie ustawały ani na dzień, nasze straty zaś na tym odcinku frontu wyniosły ponad 200 tysięcy osób.

Destrukcyjna antyrosyjska polityka w sferze memorialnej jest nie tylko amoralna, lecz również stanowi ona poważne pogwałcenie zobowiązań prawno-międzynarodowych. Jej efekt niszczący dla stosunków dwustronnych jest nieunikniony.