Aktualności

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 17 października 2018 roku

Pytanie: Jak Pani skomentowałaby to, że w Warszawie rozpoczęto demontaż Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej? Odpowiedź:  Niestety, ogólna tendencja jest oczywista....

Komentarz Departamentu Informacji i Prasy MSZ Rosji w związku ze zbezczeszczeniem pomnika żołnierzy radzieckich w Mikolinie

W Polsce trwa oburzająca „wojna” z pomnikami radzieckimi. W polskiej miejscowości Mikolin (województwo opolskie) nieznani sprawcy znieważyli monument ku czci naszych żołnierzy, poległych zimą...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 13 września 2018 roku

O układzie monachijskim Tego roku przypada 80. rocznica podpisania układu monachijskiego z 29 września 1938 roku – jednego z najtragiczniejszych wydarzeń poprzedzających Drugą Wojnę...

Wywiad ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa dla słowackiej gazety „Prawda”, opublikowany 28 sierpnia 2018 roku

Pytanie:  W Europie wyraźnie wzmacniają się pozycje populistów, co dobitnie pokazały, na przykład, wyniki wyborów we Włoszech czy w Austrii. Czyżby było to na rękę Rosji? Siergiej...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 23 sierpnia 2018 r.

O perspektywach wznowienia małego ruchu granicznego między obwodem kaliningradzkim i północnymi rejonami Polski Podczas ostatniego briefingu poproszono mnie o skomentowanie możliwych...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Swietłogorsk, 15 sierpnia 2018 roku

Pytanie: Jak przeciwstawiać się wandalizmowi państwowemu w Polsce wobec pomników żołnierzy radzieckich? Jak Pani ocenia pomysł stworzenia, nie bez wsparcia ze strony państwa, szczegółowej mapy...

Wywiad Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva dla RIA „Nowosti” (udzielony w dniu 17 lipca, opublikowany w dniu 19 lipca 2018 r.

Obecnie między Polską a USA jest negocjowana kwestia stałego rozmieszczenia sił amerykańskich na terytorium Polski, w tym rozpatrywana jest opcja rozlokowania batalionu pancernego USA. Jak Rosja...

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 12 lipca 2018 roku

O sytuacji wokół pomników żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce          MSZ Rosji niejednokrotnie komentowało plany polskiego Instytutu Pamięci...