UWAGA!

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Komunikat MSZ Rosji dla mediów

O podpisaniu rosyjsko-białoruskiego Porozumienia międzyrządowego o trybie wjazdu na wielkie imprezy sportowe

29 maja w Mińsku Minister Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sergey Lavrov oraz Minister Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi Vladimir Makey podpisali Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Republiki Białorusi o niektórych zagadnieniach, związanych z wjazdem obywateli obcych państw i bezpaństwowców na międzynarodowe imprezy sportowe. Dokument reglamentuje tryb wjazdu poszczególnych kategorii obywateli obcych państw na terytorium Państwa Związkowego podczas przygotowania i przeprowadzenia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku (MŚ 2018) i 2. Igrzysk Europejskich (Mińsk).

Zgodnie z art. 7 Porozumienia, ono będzie obowiązywać tymczasowo od 1 czerwca 2018 roku.

Porozumienie przewiduje bezwizowy wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi osób posiadających personalne karty widza (Paszport Kibica, FAN ID) lub informacje o nich na podstawie ważnego dokumentu udowadniającego tożsamość. Wspomniani obywatele będą mogli również przekraczać granicę rosyjsko-białoruską pod warunkiem podróżowania trasami samochodowymi i kolejowymi, wskazanymi w załącznikach do Porozumienia.

Paszport Kibica jest personalną kartą widza, która stanowi część systemu identyfikacji kibiców futbolowych. Odpowiedzialnym wykonawcą w sprawie realizacji projektu jest Ministerstwo Cyfrowego Rozwoju, Łączności i Środków Masowego Przekazu Federacji Rosyjskiej.

FAN ID jest imiennym i wydawanym bezpłatnie i jednokrotnie na wszystkie mecze MŚ 2018. Otrzymać FAN ID powinien każdy widz, który kupił bilet na mecz MŚ 2018.

Kierowcy środków transportu, którzy wykonują przewozy osób, posiadających FAN ID, również mają prawo do przekroczenia granicy rosyjsko-białoruskiej na podstawie ważnych rosyjskiej i białoruskiej wiz lub innych zezwoleń na wjazd i pobyt w Rosji i na Białorusi, lub też bez nich, jeżeli zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi Rosji i Białorusi dla tych osób przewidziany jest wjazd bezwizowy.

Dla wszystkich pozostałych kategorii obywateli obcych państw i bezpaństwowców zachowuje się warunek wjazdu do Federacji Rosyjskiej tylko przez przejścia graniczne, otwarte dla ruchu międzynarodowego.

 

Moskwa, 29 maja 2018 roku