UWAGA!

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zakharovej, Moskwa, 5 lipca 2018 roku

O kontynuowanej w Polsce kampanii likwidowania pomników żołnierzy radzieckich

 

         W Polsce nie ustaje podtrzymywany na szczeblu państwowym szał niszczycielski skierowany przeciwko pomnikom upamiętniającym czyn żołnierzy radzieckich w latach II wojny światowej. Nie chcąc reagować na nasze uporczywe sygnały i żądania zaprzestania tej samowoli, Warszawa oświadcza, że niszczenie monumentów ku czci żołnierzy-wyzwolicieli będzie kontynuowane.

         Docierają informacje o coraz nowszych destrukcyjnych skutkach tej nagannej polityki. Po tym jak w maju bieżącego roku w Dąbrowie Górniczej (województwo śląskie) usunięto Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej przyszła kolej na następny monument w tym mieście, demontaż którego już się rozpoczął. Nie pomogło czynne stanowisko miejscowych aktywistów, którym udało się tylko czasowo wstrzymać prace z powodu braku uzgodnień formalnych. Sytuacja w innych regionach kraju wcale nie jest lepsza.

         Powtarzamy, że prowadzenie porachunków z pomnikami radzieckimi usankcjonowane przez polskie kierownictwo nie wpisuje się w cywilizowane reguły, stanowi złamanie zobowiązań prawnych wobec Rosji. I to przy tym, że na forach międzynarodowych, łącznie z Radą Bezpieczeństwa ONZ, którego niestałym członkiem jest Polska, kraj ten pozycjonuje siebie jako orędownika prawa i moralności. Oto jakie są podwójne standardy.

         Odnotowujemy również przykłady innego charakteru. Z polskimi władzami osiągnięto zasadnicze porozumienie co do urządzenia cmentarza w miejscu odnalezionej w okolicach m.Stargard w województwie zachodniopomorskim Polski mogiły zbiorowej jeńców radzieckich – więźniów nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stalag II D (ogółem około 2,5 tys. osób). Planowane jest ekshumowanie zwłok, przeprowadzenie identyfikacji oraz uroczysty pogrzeb na tym samym miejscu z wzniesieniem odpowiedniego pomnika.

         Dany epizod stanowi raczej wyjątek od przykrej reguły. Niestety postrzegamy uparte dążenie polskiej administracji do „segregowania” naszego dziedzictwa memorialnego wedle własnego upodobania na „dogodne” i takie, które jest „ideologicznie nie do przyjęcia”. Uważamy za wydumane i szkodliwe kryteria, na podstawie których woluntarystycznie rozstrzygane są losy radzieckich monumentów w Polsce.

         Nie można składać hołdu pamięci tylko ofiar, zapominając przy tym o pamięci i bohaterskim czynie ich wyzwolicieli, oraz tych ludzi, którzy dobrowolnie oddali swoje życie, aby dzisiejsza Europa pozostała przy życiu.

         Zdecydowanie protestujemy przeciwko obecnej oficjalnej linii władz w Warszawie w sprawach wojskowo-memorialnych, która uderza w naszą wspólną historię, usiłuje ją zniekształcić. Po raz kolejny zwracamy się do strony polskiej z apelem o wstrzymanie tej praktyki, o uczciwe przestrzeganie swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego zamiast ich maskowania za pomocą notorycznej „dekomunizacji”.

 

 

Moskwa, 5 lipca 2018 r.