Konsul Generalny

Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie

Aleksandr MININ

Urodzony w roku 1956.

W 1984 roku ukończył Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych MSZ ZSSR. Włada językami polskim i angielskim.

W służbie dyplomatycznej od 1984 roku.

W latach 2000-2003 i 2009-2012 – Radca, Pierwszy Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Od kwietnia 2013 roku – Naczelnik Wydziału w Sekretariacie Generalnym (Departamencie) MSZ Rosji.

Od 29 sierpnia 2015 roku - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie.

Żonaty, ma dorosłego syna i wnuka.