Opłaty wizowe

 

Rodzaj wiz

p/zl.

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

145

 

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

145

 

- wiza dla wyjazdu w celu podjęcia pracy:

- jednokrotna

- dwukrotna

- wielokrotna

 

300

479

898

 

 

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

145

 

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

0

   

- wiza na studia

0

   

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie)

0

   

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie)

0

   

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym

(nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

 

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

290

 

 

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

290

 

 

- wiza dla wyjazdu w celu podjęcia pracy:

- jednokrotna

- dwukrotna

- wielokrotna

 

599

958

1797

 

 

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

290

 

 

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

290

 

 

- wiza na studia

290

 

 

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie)

0

 

 

- przeniesienie wizy do nowego paszportu

120

Uwaga! Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.