Opłaty wizowe

Opłaty wizowe dotyczące obywateli Unii Europejskiej

 

Rodzaj wiz

p/zl.

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni roboczych (tryb zwykły):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

150

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

150

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

301

- wiza dwukrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 481

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

902

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

150

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

0

- wiza na studia

0

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat

0

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni roboczych w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

 

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

300

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

300

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

601

- wiza dwukrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

962

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 1804

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

300

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

300

- wiza na studia

300

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat

0

- przeniesienie wizy do nowego paszportu

135

 

Uwaga! Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.