Typy wiz

Powrót

Wiza dla osób odwiedzających groby krewnych

Dla uzyskania wizy w celu odwiedzenia grobów bliskich krewnych w Rosji wymagane są następujące dokumenty:

1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;

2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.

3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);

4. Wystawiony przez władze rosyjskie dokument potwierdzający fakt istnienia grobu (oryginał lub kserokopię/faks/wydrukowany skan)

5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

6. Dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym: kserokopię/faks/wydrukowany skan aktu małżeństwa lub/i aktu urodzenia

Dla osób odwiedzających groby bliskich krewnych jest wydawana jednokrotna besplatna wiza na okres do 14 dni