WIZY DO ROSJI

O rosyjskim centrum wizowym w Krakowie

 

W celu podniesienia jakości usług świadczonych interesantom, wnioskującym o wydanie wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie funkcjonuje Rosyjskie Centrum Wizowe w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 57, (klatka 1, piętro 1), 30‑081 Kraków.

Infolinia +48 (12) 4256066. 

KRAKOW Helpline: +48 (22) 102 17 35; +48 (22) 397 17 87

 

Do zadań Centrum należy przyspieszenie i ułatwienie procedury uzyskania wizy, stworzenie maksymalnie wygodnych warunków dla interesantów, wyjaśnienie im przepisów dotyczących wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej, sprawdzenie kompletności dokumentów, stanowiących podstawę dla wydania wizy, oraz reprezentacja interesów petentów w wydziale konsularnym Ambasady (Konsulacie Generalnym) podczas składania (odbioru) dokumentów w ich imieniu.

Podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania wizy, oraz procedowanie w sprawie wydania samej wizy obywatelom obcych państw poza granicami Federacji Rosyjskiej pozostaje prerogatywą rosyjskich urzędów konsularnych.

Dla interesantów zachowuje się możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów w rosyjskiej placówce zagranicznej w celu uzyskania wizy. Taka możliwość realizowana jest poprzez rejestrację elektroniczną na wizytę na stronie internetowej urzędu konsularnego http://krakow.kdmid.ru/queue-pl/Agreement.aspx.

W celu zapobieżenia próbom oszustw w systemie online rejestracji placówka zagraniczna przyjmuje dokumenty wyłącznie od tych osób, dane personalne których zostały podane w systemie podczas wypełnienia wniosku. W przypadku wystąpienia rozbieżności między podanymi w systemie informacjami a danymi wnioskodawcy, dokumenty którego są składane w placówce zagranicznej, one nie są akceptowane do rozpatrzenia. Rezerwacja w systemie jednego terminu wizyty w placówce przewiduje możliwość złożenia tylko jednego kompletu dokumentów.

 

U W A G A !

Szanowni Państwo!

Konsulat Generalny Rosji w Krakowie przyjmuje wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Konsulat Generalny Rosji w Krakowie wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Opłata musi być dokonana, a dowód wpłaty przedstawiony w Konsulacie Generalnym w dniu złożenia dokumentów.

Za usługi, świadczone przez agencje turystyczne, Konsulat nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia za sobą prawo sprawdzenia autentyczności wystawionych przez agencje dokumentów, w tym rezerwacji hotelu, lub wezwania petenta na rozmowę osobistą do Konsulatu Generalnego.